Leva & Fungera 2019
Nordens största mötesplats för hjälpmedel och tillgänglighet

Gratis entrékort skriver du ut här www.levafungera.se/entrekort/

På tre scener får vi lyssna till en rad intressanta talare – alla föreläsningar är helt kostnadsfria!
Nedan ett litet axplock – hela programmet för alla tre scener hittar du här - www.levafungera.se

Förbundssekreterare Cecilia Boestad kommer att vara med från tisdag mitt på dagen till onsdag. Hjärnkraft har ingen monter i år men vi kan ordna egna mötesplatser, bland annat i samband med intressanta föreläsningar.
Extra upplaga av tidningen Hjärnkraft har tryckts upp och ska delas ut samt finnas i tidningsställ.

 

Tisdag 26 mars

10:00 - 10:25  Det goda livet - för alla, eller bara för några?  
Annika Tännström, Regionfullmäktiges ordförande Västra Götalandsregionen  Lokal: A2

12:00 - 12:20  Hjälpmedelskonsultationer online
Karola Lindstedt Johansson, Hjälpmedelskonsulent/Projektledare Västra Götalandsregionen Lokal: A7

13:00 - 13:30  Bästa LSS kommun 2018
Ola Nilsson, Socialnämndens ordförande  Lokal: Levascenen

13:05 - 13:25  Peer support – Professionella kamratstödjare - en ny yrkesroll inom hälso- och sjukvård
Sonny Wåhlstedt  Programtyp: Psykisk ohälsa  Lokal: A2

13:30 - 14:00  Personlig assistans idag och i framtiden
Anna Barsk Holmbom, Moderator  Lokal: Levascenen

13:30 - 14:00  Musiken som kraftkälla
Danskompaniet, Göteborgs Symfoniker  Lokal: Levascenen

 

Onsdag 27 mars

10:00 - 10:25  DigiLitt.kom - om digitalisering av vård och omsorg genom ökad digital litteracitet
Jessica Arvidsson, Projektledare DigiLitt.kom  Lokal: A7

10:15 - 10:45  Rätt till rörelse - bättre fysisk och psykisk hälsa för äldre - Vad får vi för sjukdomar av att sitta och vad motverkar vi genom rörelse. Camilla Milger, VD MAYDAY AID AB  Lokal: A2

10:15 - 10:45  Ökad digitalisering inom vård och omsorg ställer nya krav på kompetens
Cecilia Brauer, Delprojektledare, DigIT Äldreförvaltningen, Helen Starkman, Projektledare DigIT Äldreförvaltningen  Lokal: A7

10:40 - 11:10  Fokus anhörig: När livet inte följer manus
Maria Blad, Moderator, Sophie Dow, författare  Lokal: Levascenen

10:40 - 11:10  Att jobba i någons hem – om arbetsmiljön för dig som personlig assistent
Carina Ekblad, Arbetsgivarföreningen KFO, Margaretha Johansson, Kommunal  Lokal: A7

10:40 - 11:10  Digitalisering – din nya möjlighet till träning, övning och utveckling
Eszter Horváth Tothné, VD Move & Walk  Lokal: A2

14:50 - 15:20  Personcentrerad dokumentation och uppföljning – PDU  IT-stödet i PDU strukturerar vård- och omsorgsdokumentationen och synliggör vad individen kan. Det underlättar kartläggningen av resurser, planering och genomförande av insatserna och analysen av resultatet.
Louise Gehandler, verksamhetsutvecklare Bräcke diakoni  Lokal: Levascenen

15:30 - 16:00  Standardisering för tillgänglighet
Alexandra Antoni, Projektledare SIS, Swedish Standards Institute, Joakim Falk, Projektledare Hälso- och sjukvård SIS, Swedish Standards Institute  Lokal: A7

15:50 - 16:15  Lågaffektivt bemötande
Bo Hejlskov, psykolog, föreläsare och författare Elvén AB  Lokal: A2

 

Torsdag 28 mars

10:15 - 10:45  Funktionshinderspolitiken- Myndigheten för Delaktighet
Emelie Lindahl  Lokal: A7

11:00 - 11:30  Hur kan vi använda FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning?
Elaine Johansson, Ordförande Funktionsrätt Västra Götaland  Lokal: A7

11:00 - 11:30  Ett samhälle för alla – utom för vissa 2010 skulle alla enkelt avhjälpta hinder vara borta. Diskriminering på grund av bristande tillgänglighet skulle vara ett minne blott, men blev det så?
Jonathan Arenius, Chef, internkommunikation Humana  Lokal: A2


Väl mött på Leva & Fungera!